e-rebus

NOVUM, spol. s r. o.
nakladatelství a vydavatelství

Hlavní menu
<- Zpět
Časopisy
Scrabble
Citáty
Nová položka

Kontakt

CITÁTY

V letošním roce pokračuje v lichých číslech soutěž v umisťování vybraných citátù, v sudých číslech pak další celoroční soutěž.

V lichých číslech KaH je zadán text – citát –, který se snažíte sestavit na hrací desce podle pravidel pro scrabble a pravidel přípustnosti slov ČAS. Za jednotlivá kola se budou body sčítat. Pořadí bude jediné, ale budou dvě kategorie - „celková“ a „bezchybná“. Po 13. kole obdrží první tři v celkovém pořadí a ěìt nejlepších bezchybných řešitelù, kteří se zúčastní všech kol soutěže, pùlroční předplatné měsíčníku Panorámy křížovek. Tito řešitelé pak ještě budou moci soutěžit o další věcné či peněžní ceny. Toto „živé finále“ se uskuteèní počátkem roku.

Své řešení napište ve tvaru: ČÍSLO TAHU – SLOVO – POZICE – BODY ZA TAH – BODY CELKEM (viz řešení minulého kola) a odešlete ho na adresu Slavoj Šilar, Prosecká 676, 190 00 Praha 9 nebo mailem na adresu scrabble.soutez@seznam.cz. Udává se pozice prvního písmena položeného slova – pokládá-li se vodorovně, začíná se označením řádku, pokládá-li se svisle, začíná se označením sloupce. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte, protože každá chyba znamená ztrátu. Řešení se budu snažit s přihlédnutím k vašim tahùm zachránit, ale při rovnosti bodù má výhodu bezchybný řešitel. Chyby budou uvedeny v závorce. Řeší se podle stejných pravidel, jako v předešlém ročníku. V každém kole lze poslat pouze jediné řešení. Při více obdržených rozdílných řešení od jednoho autora v jednom kole nebude hodnoceno žádné jeho řešení – bodový zisk za dané kolo bude 0 bodù.

Přehled podrobných výsledkù a došlých řešení mùžete nalézt zde.

©Hades, 2010